Przyjdź do VIVO! Lublin w czwartek w godzinach 10:00 – 18:00 i poczęstuj się pączkiem z nadzieniem różanym!