Przypominamy, że najbliższa niedziela 28 sierpnia, jest niedzielą handlową.

Zapraszamy na zakupy!