Souhlas newsletteru

INFORMACE podle čl. 13 GDPR

 

o používání osobních údajů v případě elektronických zpravodajů (newsletter) a zpráv

 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí! Jsme povinni je chránit a tuto úlohu plníme se vší vážností. Udělejte si prosím chvíli čas na tuto informaci a získáte obrázek o tom, proč Vaše osobní údaje zjišťujeme a jakým způsobem je zpracováváme. 

 

Při registraci k odběru našeho elektronického zpravodaje a/nebo účasti na blogu jste uvedli Vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Souhlasili jste přitom s tím, že tyto Vaše osobní údaje použijeme k tomu, abychom Vám mohli zasílat náš newsletter a zprávy o nových příspěvcích na blogu, které se týkají produktů a služeb IMMOFINANZ.

 

Pokud jste se pro odběr našeho elektronického zpravodaje přihlásili při příležitosti roadshow soukromých zakladatelů, uvedli jste oslovení, jméno, titul, e-mailovou adresu a obvyklou adresu a sdělili nám, zda si přejete zasílat zprávy a jakého mají být druhu, znamenalo to rovněž Váš souhlas se zpracováním těchto uvedených osobních údajů pro zasílání tiskových a jiných zpráv, příspěvků v blogu a videozáznamů.

 

Jestliže jste se pro odběr našeho elektronického zpravodaje registrovali jako novináři, souhlasili jste se zpracováním Vašich osobních údajů – tedy jména a příjmení, e-mailové adresy, redakce, adresy redakce a čísla služebního mobilu – pro zasílání Corporate News, sdělení ad hoc a pozvánek na akce.

 

Jestliže jste se registrovali pro odběr našeho elektronického zpravodaje jako investoři, souhlasili jste se zpracováním Vašich osobních údajů – tedy jména a příjmení, e-mailové adresy, firmy, funkce, obchodní adresy, čísla pracovního mobilu a informací o posledním setkání se zástupci IMMOFINANZ – pro zasílání Corporate News, sdělení ad hoc a pozvánek na akce.

 

Všechny výše uvedené souhlasy můžete kdykoli a bez uvedení důvodů odvolat prostřednictvím formuláře na stránce https://immofinanz.com/en/gdpr, písemně na adrese

 

IMMOFINANZ AG 
zH Datenschutzkoordinator 
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Österreich 

 

nebo pomocí odkazu, který najdete ve všech našich elektronických zpravodajích a informacích.

 

Vaše osobní údaje se ukládají do naší databáze zákazníků. Tuto databázi spravuje Oracle Austria GmbH (Oracle) jako tzv. zpracovatel zakázky, který Vaše osobní údaje zpracovává výhradně na naši objednávku a podle našich pokynů. Společnost Oracle získala v rámci tzv. štítu soukromí (EU-U.S. Privacy Shield) certifikát jako společnost s bezpečnou ochranou osobních údajů a při plnění zakázek využívá pomocníky i v zemích mimo Evropskou unii. Oracle a její pomocníky při plnění jsme smluvně zavázali k dodržování evropských ustanovení v této oblasti, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena.

 

Přístup ke zjištěným osobním údajům má dále společnost Primeone business solutions GmbH (primeone) pověřená servisem a údržbou. Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje přitom zůstávají uloženy u nás a nedochází k jejich fyzickému předávání.

 

Přístup ke zjištěným osobním údajům má rovněž společnost Goldbach Interactive Austria GmbH („Goldbach“) pověřená průběžnou péčí o naše webové stránky. Společnost Goldbach jsme smluvně zavázali tak, aby byla zaručena dostatečná ochrana Vašich osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje budeme ukládat pouze na tak dlouhou dobu, jaká je potřebná pro splnění účelu, k němuž byly tyto údaje zjišťovány nebo dokud Vy sami Váš souhlas neodvoláte. Pro účely péče o zákazníky a pro potřeby marketingu (informace o naší činnosti, výherní soutěže, ankety spokojenosti, akce pro získávání zákazníků atd.) a v rámci plnění smluv, které jsme s Vámi uzavřeli, budou Vaše osobní údaje u nás uloženy po dobu obchodního vztahu a zásadně pak další tři roky po ukončení tohoto vztahu. V této souvislosti je však nutné mít na paměti, že z daňově právních důvodů musí být smlouvy a ostatní dokumenty z našich smluvních vztahů zásadně archivovány po dobu sedmi let (§ 132 Spolkového daňového řádu). V konkrétních případech, například při úředním nebo soudním řízení, je nutné, aby Vaše osobní údaje byly archivovány i delší dobu. 

 

Jste oprávněni požadovat informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme (viz podrobně čl. 15 GDPR), máte právo nechat Vaše osobní údaje opravit nebo vymazat (viz podrobně čl. 16 GDPR), omezit jejich zpracování (viz podrobně čl. 18 GDPR), namítat proti jejich zpracování (viz podrobně čl. 21 GDPR) a obdržet Vaše osobní údaje pro přenos jiným zpracovatelům dat (viz podrobně čl. 20 GDPR).

 

Pokud by i přes naši povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje podle zákona došlo oproti očekávání k porušení Vašich práv na zákonné zpracování osobních údajů, jste oprávněni vznést stížnost k Rakouskému úřadu na ochranu osobních údajů (www.dsb.gv.at) a k jiným úřadům příslušným pro tuto ochranu.

 

Věříme, že jsme Vám tímto informačním listem dostatečně objasnili, jakým způsobem a pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud byste i přesto měli další dotazy, můžete se kdykoli obrátit prostřednictvím formuláře na stránce https://immofinanz.com/en/gdpr na koordinátora ochrany osobních údajů u společnosti IMMOFINANZ.

 

IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien

FN 114425y, HG Wien
UID: ATU 37681807
DVR 0607274

 

Příslušný dozorový úřad:

Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, www.fma.gv.at