Consultarea buletinului informativ

INFORMARE conform art. 13 al RGPD

 

privind utilizarea datelor cu caracter personal pentru buletine informative și notificări

 

La noi datele Dvs. sunt în siguranță! Suntem obligați să vă protejăm datele și chiar ne luăm acest angajament în serios. Vă rugăm să alocați puțin timp acestei broșuri de informare pentru a vă face o imagine despre scopul pentru care colectăm datele Dvs. și despre modul în care aceste date sunt prelucrate. 

 

Odată cu înscrierea Dvs. la buletinul informativ și/sau blogul nostru ne-ați transmis atât numele și prenumele Dvs. cât și adresa de e-mail și v-ați dat acordul pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru a vă trimite buletine de știri și notificări despre noi articole pe blog privind produsele și serviciile IMMOFINANZ. 

 

În cazul în care v-ați înscris în cadrul Roadshow-ului pentru investitori privați pentru a primi buletinul nostru de știri, odată cu transmiterea datelor dvs. personale, sexul, numele, titlul, adresa de e-mail și domiciliul și precizarea dacă și ce tip de mesaje doriți să primiți, v-ați exprimat și acordul pentru prelucrarea acestor date pentru a primi comunicate de presă, rapoarte, articole pe blog și conținut video.

 

În cazul în care v-ați înregistrat ca jurnalist pentru buletinul nostru de știri, v-ați exprimat acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, și anume numele și prenumele, adresa de e-mail, redacția, adresa redacției și numărul de telefon mobil de serviciu pentru a primi știri corporate, anunțuri ad-hoc și invitații la evenimente.

 

În cazul în care v-ați înregistrat la buletinul nostru de știri ca investitor, v-ați exprimat acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, și anume numele și prenumele, adresa de e-mail, firma, funcția, adresa de serviciu, numărul de telefon mobil de serviciu și informațiile despre ultima întâlnire cu reprezentanții IMMOFINANZ, pentru a primi știri corporate, anunțuri ad-hoc și invitații la evenimente.

 

Acordurile de mai sus le puteți revoca în orice moment fără a preciza motivele prin formularul care poate fi accesat la https://immofinanz.com/en/gdpr sau în formă scrisă către

 

IMMOFINANZ AG 
zH Datenschutzkoordinator 
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Österreich 

 

sau prin linkul specificat în toate buletinele informative și notificările primite.

 

Datele Dvs. vor fi stocate în baza noastră de date pentru clienți. Această bază de date este administrată de Oracle Austria GmbH (Oracle) în calitate de persoană împuternicită de către operator, care vă procesează datele exclusiv în numele nostru și conform instrucțiunilor noastre. În cadrul acordului Oracle a fost certificată prin EU-US Privacy Shield ca fiind o firmă sigură conform legislației din domeniul protecției datelor care, pentru îndeplinirea comenzilor utilizează și subcontractanți în țări din afara Uniunii Europene. Atât Oracle cât și subcontractanții au fost obligați de către noi prin contract să asigure o protecție adecvată a datelor în conformitate cu normele UE privind protecția datelor.

 

În cadrul serviciilor de service și întreținere oferite, Primeone business solutions GmbH (primeone) are acces la datele Dvs. colectate, în calitate de persoană împuternicită de către operator. Vă rugăm să rețineți că datele Dvs. personale vor rămâne stocate la noi și nu vor exista transferuri fizice de date. 

 

De asemenea, în cadrul administrării paginii noastre web, Goldbach Interactive Austria GmbH („Goldbach“) are acces la datele Dvs. colectate, în calitate de persoană împuternicită de către operator. Am obligat Goldbach prin contract să asigure o protecție adecvată a datelor Dvs.

 

Vom păstra datele Dvs. doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care am colectat datele sau până când acordul Dvs. este revocat. Pentru asistența clienților și în scopuri de marketing (informații despre serviciile noastre, concursuri, sondaje privind satisfacția clienților, acțiuni pentru recâștigarea clienților, etc.) în cadrul îndeplinirii contractelor pe care le-am încheiat cu Dvs., datele personale vor fi stocate pe perioada relației comerciale în general pentru o perioadă de încă trei ani de la încheierea relației comerciale. În acest context se va mai ține cont de faptul că, din motive de drept fiscal, contractele și alte documente comerciale vor fi păstrate pe o perioadă de șapte ani (§ 132 BAO /Codul fiscal federal austriac/). În situații speciale, de exemplu în cazul existenței pe rol a unor proceduri administrative sau judiciare, poate fi necesar ca datele Dvs. să fie păstrate pe o perioadă și mai lungă. 

 

De asemenea, aveți dreptul de a solicita informații despre datele Dvs. prelucrate de către noi (pentru detalii, a se vedea art. 15 RGPD), de a solicita corectarea sau ștergerea datelor Dvs. (pentru detalii, a se vedea art. 16 RGPD), de a restricționa prelucrarea datelor Dvs. (pentru detalii, a se vedea art. 18 RGPD), de a se opune prelucrării datelor (pentru detalii, a se vedea art. 21 RGPD) și de a vi se pune la dispoziție datele în vederea portării acestora către un alt operator de date cu caracter personal (pentru detalii, a se vedea art. 20 RGPD). 

 

În cazul în care, în ciuda angajamentului nostru de a prelucra datele Dvs. conform prevederilor legale, se ajunge în mod neașteptat la o încălcare a dreptului Dvs. privind prelucrarea datelor conform prevederilor legale, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea austriacă pentru protecția datelor (www.dsb.gv.at) și la alte autorități competente pentru protecția datelor. 

 

Sperăm că în această broșură v-am informat în mod clar despre forma și scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal. În cazul în care aveți întrebări referitoare la prelucrarea datelor Dvs., puteți să vă adresați coordonatorului IMMOFINANZ responsabil cu protecția datelor prin formularul on-line disponibil la https://immofinanz.com/en/gdpr.

 

IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien

 

FN 114425y, HG Wien
Identificator TVA: ATU 37681807
Nr. operator de date cu caracter personal 0607274

 

Autoritatea de supraveghere competentă:

Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, www.fma.gv.at