Energetika

Tu môžete nájsť obchodné podmienky dodávky elektriny, prevádzkový poriadok, technické pravidlá a všetko čoje potrebné ohľadom energetiky. 


Obchodné Podmienky:

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky POLUS, a.s. (0057/2014/E-OP)

Obchodné podmienky pripojenia do DS, prístupu do DS a distribucia elektriny - POLUS, a.s.

 

Prevádzkový Poriadok:
- Spoločnosť POLUS a.s. preberá vzorový prevádzkový poriadok pre prevádzkovateľov MDS.

- Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku.


Technické Pravidlá:

- pre POLUS, a.s.

- pre POLUS Tower 2, a.s.

Licencia
-
2005E 0039

 

Cenník dodávateľa pre zraniteľných odberateľov POLUS:
- rok 2024
-  rok 2023

Cenník MP:

- Cenník MP 2022

- Cenník MP 2021

Cenník MP 2020

- Cenník MP 2019

- Cenník MP 2018

- Cenník MP 2017

- Cenník MP 2016

 

Rozhodnutia Urso:

2024:
- pre Polus, a.s. 0274/2024/E
- pre Polus, a.s. 0025/2024/E
- pre Polus, a.s. 0160/2023/E
- pre Polus, a.s. 0210/2023/E

2023:
- pre Polus, a.s. 0034/2023/E
- pre Polus, a.s. 0035/2023/E
- pre Polus, a.s. 0071/2023/E

 

2022:

- pre Polus, a.s. 0065/2022 E

- pre Polus, a.s. 0207/2022/E

- pre Polus, a.s. 0156/2022/E

 

2021:

- pre Polus, a.s. 0244/2021 E

- pre Polus, a.s. 0166/2021 E

- pre Polus, a.s. 0062/2021 E

 

2020:

- pre Polus, a.s. 0088/2020 E

- pre Polus, a.s. 0143/2020 E

- pre Polus, a.s. 0146/2020 E

 

2019:

- pre Polus, a.s. 0232/2019 E

- pre Polus, a.s. 0178/2019 E

- pre Polus, a.s. 0031/2019 E

 

2018:

- pre Polus, a.s. 0257/2018 E

- pre Polus, a.s. 0140/2019 E

- pre Polus, a.s. 0111/2018 E

 

2017:

- pre Polus, a.s. 0471/2017 E

- pre Polus, a.s. 0464/2017 E

- pre Polus, a.s. 0465/2017 E

 

2015-2016:

- pre Polus, a.s. 0096/2015 E

- pre Polus, a.s. 0125/2015 E

- pre Polus, a.s. 0197/2015 E

- pre Polus, a.s. 0109/2015 E

- pre Polus, a.s. 0279/2015 E

- pre Polus, a.s. 0280/2015 E

 

2014:

- pre Polus, a.s. 0194/2014 E

- pre Polus, a.s. 0254/2014 E

- pre Polus, a.s. 0080/2014 E

- pre Polus, a.s. 0096/2014 E

 

2013:

- pre Polus Tower 2, a.s. 0096/2013 E

- pre Polus Tower 2, a.s. 0215/2013 E

- pre Polus, a.s. 0214/2013 E

- pre Polus, a.s. 0097/2013 E

 

2012:

- pre Polus, a.s. 0118/2012 E

- pre Polus Tower 2, a.s. 0120/2012 E

 

2011:

- pre Polus, a.s. 0281/2011 E

- pre Polus Tower 2, a.s. 0280/2011 E

- pre Polus, a.s. 0094/2011 E

- pre Polus Tower 2, a.s. 0095/2011 E

 

2010:

- pre Polus, a.s. 0186/2010 E

- pre Polus Tower 2, a.s. 0185/2010 E

- pre Polus, a.s. 0089/2010 E

- pre Polus Tower 2, a.s. 0073/2010 E

 

Typový Diagram Odberu:

TDO-2013

 

Štandardy Kvality:

 

2023:
- Distribúcia pre Polus, a.s.
- Dodávka pre Polus, a.s.

2022:

- Distribúcia pre POLUS, a.s.

- Dodávka pre POLUS, a.s.

 

2021:

- Distribúcia pre POLUS, a.s.

- Dodávka pre POLUS, a.s.

 

2020:

- Distribúcia pre POLUS, a.s.

- Dodávka pre POLUS, a.s.

 

2019:

- Distribúcia pre POLUS, a.s.

- Dodávka pre POLUS, a.s.

 

2018:

- Distribúcia pre POLUS, a.s.

- Dodávka pre POLUS, a.s.

 

2017:

- Distribúcia pre POLUS, a.s.

- Dodávka pre POLUS, a.s.

 

2016:

- Distribúcia pre POLUS, a.s.

- Dodávka pre POLUS, a.s.

 

2015:

- Distribúcia pre POLUS, a.s.

- Dodávka pre POLUS, a.s.

 

2014:

- Distribúcia pre POLUS, a.s.

- Dodávka pre POLUS, a.s.

- Distribúcia pre Stop Shop LM

- Dodávka pre Stop Shop LM

 

2013:

- Distribúcia pre POLUS, a.s.

- Dodávka prePOLUS, a.s.

- Dodávka pre POLUS TOWER 2

- Distribúcia pre POLUS TOWER 2