Právna doložka

Tiráž a zverejnenie v súlade s §§ 24 a 25 Zákona o Médiách platného a účinného v Rakúskej republike a informácie poskytnuté v súlade s § 5 Zákona o Elektronickom obchode (ECG) platného a účinného v Rakúskej republike a zároveň v súlade s príslušnými ustanoveniami (§ 14 a nasledujúce) Rakúskeho Obchodného zákonníka.

 

Spoločnosť: IMMOFINANZ AG

Sídlo: 1100 Viedeň, Rakúsko

Adresa:  Wienerbergstraße 9, 1100 Vienna Austria

Telefón: +43 (0)1 88 090

Email: mail@immofinanz.com

Registrový súd: Obchodný súd vo Viedni

Číslo zápisu z obchodného registra: 114425 y

DIČ: ATU 37681807

Predmet podnikania: Nákup a predaj nehnuteľností a investícií do nehnuteľností, prenájom, riadenie a správa nehnuteľností, projektová činnosť

Členstvo: Hospodárska komora vo Viedni

Príslušné úrady pre dohľad:  Úrad pre dohľad nad finančným trhom Mestský obvodný úrad 10. obvodu

Uplatniteľný právny predpis:  
Živnostenský zákon 1994

Číslo elektronického spracovania údajov: 0607274