5 sierpnia w Centrum Handlowym VIVO! Stalowa Wola zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne.

Drodzy Państwo,

 

Informujemy, że dziś, tj. 5 sierpnia 2020 roku, odbyły się planowe ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji centrum handlowego VIVO Stalowa Wola. Mając na uwadze bezpieczeństwo odwiedzających i zalecenia, dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów, tego typu działania regulowane były odpowiednim Rozporządzeniem MSWiA.

 

Celem akcji było sprawdzenie i weryfikacja procedur ewakuacji, koordynacja odpowiednich służb oraz przygotowanie najemców i klientów do sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Dlatego też 5 sierpnia od ok. godz. 10.10 wszyscy klienci, przebywający na terenie centrum handlowego VIVO! Stalowa Wola, zgodnie z procedurami ewakuacyjnymi opuścili budynek, a odpowiednie służby przystąpiły do realizacji ćwiczeń.

Działania na terenie naszego obiektu potrwały około pół godziny - po tym czasie klienci i najemcy mogli powrócić do budynku.

 

Cieszymy się, że ćwiczenia przebiegły zgodnie z planem, budynek okazał się odpowiednio przygotowany na wypadek potencjalnego zagrożenia, a służby odpowiednio przeszkolone.