Jeden deň vo vedeckom centre George Science

Výherci, Základna škola Za kasárňou, súťaže o najkrajšie vajíčko vrámci Veľkonočnej lúky strávili ešte počas mesiaca jún zážitkový deň vo vedeckom centre Geroge Sciene. 

Poprosili sme ich aby nám povedali ako sa im výhra páčila.

Ako sa im páčilo?

Výhru vo vedeckom centre Atzo súťaže "Veľkonočná lúka" si 30 detí v sprievode p.vychovávateľky a p.asistentky v mesiaci jún ozaj užili. Mali pripravený zaujímavý workshop, prezreli si výstavu, vyskúšali rôzne vedecké pokusy. Dozvedeli sa mnoho nových informácii, ktoré mali možnosť si aj prakticky vyskúšať. O zážitky sa podelili aj so spolužiakmi v triede. Ešte raz ďakujeme za vydarenú súťaž a výhru.

 

 

- zástupkyňa ŠKD p. Kicková

 

 

VIVOBA_vedecky den2