Komunitná záhrada

Podporili sme projekt komunitnej záhrady základnej školy Za kasárňou, ktorá sa nachádza v pešej vzdialenosti od nákupného centra VIVO! Bratislava.

 

V rámci projektu sa nám podarilo postaviť nové vyvýšené záhony, vysadiť nespočetné množstvo bobuľových kríkov,ale aj bylinkovú záhradu či vinič.

Hmyzí hotel

V rámci podpory vzdelávania, sme do komunitnej záhrady dumiestnili aj hmyzí hotel, napájadlo pre vtáčiky či vtáčiu búdku.

 

Veríme, že tieto edukatívne prvky pomôžu pri vzdelavaní detí počas interkatívnych hodín v priestore komunitnej záhrady.