Úterý 08 říjen 2019 - Čtvrtek 31 říjen 2019

NA HALLOWEEN ROZDÁVÁME 500 DÝNÍ

Zastavte se ve čtvrtek 31. 10. v OC VIVO! Hostivař, nakupte alespoň za 500 Kč a dostanete od nás dýni zdarma. Akce se vztahuje pouze na nákupy v obchodním centru VIVO! Hostivař uskutečněné 31. 10. a platí i pro nákupy v hypermarketu Albert. Účtenky je možné sčítat, akceptujeme však maximálně dvě. Vyplňte tento kupon a vyzvedněte si svou dýni v 0. patře od 10 do 18 hod, nebo do rozdání zásob.

HALLOWEENSKÝ WORKSHOP PRO DĚTI
Cestou z nákupu se zastavte na halloweenském workshopu, kde si Vaše děti budou moci vydlabat a nabarvit vlastní dýni. Workshop najdete v 0. patře od 15 do 18 hod. Dýně a další materiál bude připraven zdarma.

Kompletní pravidla:
Úplná pravidla a podmínky akce „NA HALLOWEEN ROZDÁVÁME 500 DÝNÍ“ dále jen („AKCE“) ve VIVO! HOSTIVAŘ

Pořadatelem a organizátorem akce je SBF Development s.r.o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 248/30, PSČ 150 00, IČO: 62417720, DIČ: CZ62417720, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32349.
Akce probíhá 31.10.2019 („trvání akce“) v obchodním centru VIVO! Hostivař, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10 (dále jen „VIVO!“) nebo do rozdání zásob.

• Zákazník při předložení účtenek (maximálně 2 ks) v hodnotě přesahující 500,- Kč z kamenných obchodů VIVO! Hostivař (včetně hypermarketu Albert) má nárok po vyplnění kuponu na vyzvednutí dýně u promo stánku v 0. patře.

• Dýně není směnitelná za peníze a pro převzetí je účastník povinen vyplnit předložený kupon s tím, že umožní pořadateli si zapsat číslo účtenky a obchod, ve kterém nákup pořídil.

• Pro akci jsou platné účtenky získané v době trvání akce a účtenky lze sčítat max. počet kusů je však 2.

• Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci a všichni zaměstnanci nájemců OC VIVO! Hostivař.

• V akci je možné uplatnit pouze účtenky datované v termínu 31. 10. 2019.

Na získání dýně není právní nárok.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s výhrami nebo dárky z této akce. Výhry ani dárky nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
Vymáhání výhry nebo dárku soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, vyloučeno. Pokud si výherce výhru nebo dárek nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru nebo dárek zaniká.
Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.
Účastí na akci dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Účastí na akci dává účastník rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na soutěžním kupónu pořadatelem coby správcem osobních údajů po dobu 10 let od skončení akce za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.
Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora i všech spolupracujících agentur (např. M2C), společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyřazeni tedy i zaměstnanci dlouhodobých nájemců obchodního centra VIVO! HOSTIVAŘ. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.