Senzoráčik

Senzoráčik je prvá senzorická hernička pre deti na Slovensku. Senzoráčik ponúka priestor na hravé spoznávanie sveta deťom už od prvých mesiacov. V herničke môžu deti pracovať s rôznym senzorickým materiálom a tým stimulovať súčasne viacero zmyslových systémov.

Tieto hry pomáhajú rozvíjať zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, propriocepciu (informácie o polohe, napätí a pohyboch častí tela) a vestibulárne vnímanie (vnímanie polohy hlavy a tela v priestore) a v neposlednom rade tvorivosť a kreativitu.


Späť

Ponuky vo Senzoráčik

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne príspevky.