Nakupujem bezpečne, žijem bezpečne.

Na pár mesiacov sa život, ako ho poznáme, úplne zastavil. Zľakli sme sa, že už nič nebude ako predtým a všetky obmedzenia nás oslabia.

 

Našťastie, vďaka nášmu včasnému zareagovaniu a sprísneným opatreniam k ničomu takému nedošlo. Naopak. Ľudia preukázali obrovský kus zodpovednosti voči sebe navzájom a taktiež to, že v kritických momentoch sa dokážu zomknúť a nezištne pomôcť tam, kde je to najviac treba.

 

Aj vďaka týmto ľudským hodnotám dnes môžeme s radosťou oznámiť, že sme situáciu zvládli nad očakávania dobre a už od 20. 5. sme mohli VIVO! Bratislava otvoriť nanovo.

 

Opatrnosti však nie nikdy dostatok, a aj preto nepoľavujeme a dbáme o vašu bezpečnosť, ktorá je u nás na prvom mieste. Každodenne starostlivo dezinfikujeme food court, spoločné priestory a sociálne zariadenia.

 

Veľká vďaka však patrí aj vám – zákazníkom. Sme nesmierne radi, že zodpovedne dodržiavate všetky naše bezpečnostné opatrenia a to nielen v našich priestoroch. Tým, že chránite seba, pomáhate celému okoliu najviac.

 

Ďakujeme za vašu trpezlivosť a tešíme sa na vašu návštevu!