RO

Termeni de utilizare/Politica de confidenţialitate/Politica media

Termeni şi condiţii de utilizare

Bine aţi venit pe site-ul www.vivo-cluj.com. Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor şi condiţiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceştia şi reprezintă întreaga înţelegere (contractul) dintre părţi.
S.C. POLUS TRANSILVANIA CI S.A., denumită generic în cele ce urmează şi VIVO! Cluj-Napoca, în calitate de administrator al website-ului www.vivo-cluj.com şi autor al conţinutului acestuia îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Aplicabilitate
Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru toate paginile site-ului din domeniul vivo-cluj.com şi pentru care S.C. POLUS TRANSILVANIA CI S.A. are calitatea de autor şi administrator. Toate aceste pagini (aşa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum şi website-ul www.vivo-cluj.com vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Site şi/sau Site-uri în cele ce urmează.
În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Drepturi de autor
S.C. POLUS TRANSILVANIA CI S.A. este administratorul Site-ului şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustraţii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, ş.a.m.d. sunt proprietatea VIVO! Cluj-Napoca sau a chiriaşilor din incinta centrului comercial pentru a fi folosite.

Licenţe de utilizare
VIVO! Cluj-Napoca va acorda o licenţă limitată pentru a accesa/vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea VIVO! Cluj-Napoca.
Această licenţă nu include:
• revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informaţiilor prezentate pe Site;
• utilizarea tehnicilor tip data mining, roboţilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea şi analiza datelor.
Conţinutul Site-ului, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al VIVO! Cluj-Napoca.
VIVO! Cluj-Napoca va acorda o licenţă limitată, revocabilă şi ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie VIVO! Cluj-Napoca sau un partener/afiliat al acestuia de o manieră falsă, greşită sau jignitoare. Licenţa acordată nu va permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii VIVO! Cluj-Napoca fără acordul prealabil scris al S.C POLUS TRANSILVANIA CI S.A.

Condiţii de utilizare. Garanţii.
Site-ul este furnizat de către VIVO! Cluj-Napoca pe o bază „aşa cum este” şi „atât cât este disponibil”. VIVO! Cluj-Napoca nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la vivo-cluj.com sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător. Utilizatorul foloseşte Site-ul pe riscul propriu, S.C POLUS TRANSILVANIA CI S.A. fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Site. S.C POLUS TRANSILVANIA CI S.A. nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. S.C POLUS TRANSILVANIA CI S.A. nu acordă nici un fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea acestui Site. Informaţiile publicate corespund realităţii la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.
Serviciile şi produsele prezentate pe Site-uri nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea VIVO! Cluj-Napoca, veţi accesa secţiunea Newsletter. VIVO! Cluj-Napoca îşi rezervă dreptul de a nu răspunde solicitării dumneavoastră
VIVO! Cluj-Napoca nu este responsabil şi nu oferă nicio garanţie în ce priveşte accesarea site-urilor care se află în proprietatea şi administrarea unor persoane terţe, chiar dacă www.vivo-cluj.com oferă informaţii despre acestea întrucât aparţin unor parteneri comerciali ai VIVO! Cluj-Napoca. Orice site aparţinând altor persoane este complet independent de prezentul Site şi vă asumaţi luarea tuturor măsurilor de protecţie în momentul accesării respectivelor site-uri fără posibilitatea de a atrage răspunderea VIVO! Cluj-Napoca pentru orice daună suferită datorită accesării lor.

Securitate
Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ş.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.
In cazul în care suspectaţi că, din diverse motive confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale sau din categoria datelor tip „business contact” a fost compromisă, veţi notifica imediat VIVO! Cluj-Napoca.

Comunicări
Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale VIVO! Cluj-Napoca sau ale unor terţe părţi, şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri de masă, sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonaţi o altă persoană sau entitate. VIVO! Cluj-Napoca îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă.
Prin trimiterea unei astfel de informaţii, dacă nu este altfel specificat, acordaţi VIVO! Cluj-Napoca şi partenerilor/afiliaţilor săi licenţa/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil şi sub-licenţiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afişa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordaţi dreptul VIVO! Cluj-Napoca şi partenerilor/afiliaţilor săi de a utiliza numele pe care l-aţi trimis în conjuncţie cu informaţia, dacă aceştia vor decide astfel. Declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile cu privire la informaţiile transmise, că acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intră în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terţă parte şi că veţi despăgubi integral VIVO! Cluj-Napoca sau partenerii/afiliaţii săi pentru toate cererile rezultate din informaţia astfel transmisă.

Minori
VIVO! Cluj-Napoca nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. VIVO! Cluj-Napoca poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziţionate de către un adult. Dacă sunteţi minor şi accesaţi un Site o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Drepturi de proprietate intelectuală

S.C. POLUS TRANSILVANIA CI S.A. respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă consideraţi că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm adresaţi către VIVO! Cluj-Napoca o notificare care să cuprindă:
• semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
• o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate;
• o indicare a locaţiei pe Site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate;
• adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail a dumneavoastră;
• o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
• o declaraţie notarială pe proprie răspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele său.

Politica de confidenţialitate
Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Politica de confidenţialitate (secţiunea de mai jos) care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislaţie
Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române. In caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul S.C. POLUS TRANSILVANIA CI S.A. In cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul S.C. POLUS TRANSILVANIA CI S.A.

Politici de Confidenţialitate

 POLUS TRANSILVANIA CI S.A., denumită generic în cele ce urmează şi VIVO! Cluj-Napoca, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (imagine şi voce) utilizând mijloace de supraveghere video în scopul protejării persoanelor şi a bunurilor aflate în proprietatea VIVO! Cluj-Napoca prin monitorizarea accesului persoanelor în incinta centrului comercial. De asemenea, alte categorii de date cu caracter personal (nume, prenume, semnătură, telefon, adresă, e-mail) sau date cu caracter special (CNP, CI) pot fi prelucrate de către VIVO! Cluj-Napoca sau alţi operatori împuterniciţi în scopul utilizării lor de către departamentul de marketing. Operatorul VIVO! Cluj-Napoca îşi asumă instituirea tuturor măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemul informaţional de date cu caracter personal.
In temeiul legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa Biroului de Informaţii al VIVO! Cluj-Napoca printr-o cerere scrisă, datată şi semnată.
POLUS TRANSILVANIA CI S.A., în calitate de autor al conţinutului şi administrator al website-ului www.vivo-cluj.com respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplicat prezenta Politică de confidenţialitate.
Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi Politicii de confidenţialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere (contractul) dintre părţi.
VIVO! Cluj-Napoca îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.vivo-cluj.com, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.
Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru toate paginile din domeniul vivo-cluj.com şi pentru care S.C POLUS TRANSILVANIA CI S.A are calitatea de administrator.
În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.
Regulamentul privind asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal care conţine informaţii referitoare la destinatarii datelor cu caracter personal şi măsurile luate în vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal este disponibil, la cerere, pe e-mail.

Definiţii
1. date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
3. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
4. sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;
5. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
6. terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
7. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
8. date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
9. date de tip „business contact” – date care includ numele, funcţia, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizaţii, în această calitate. Datele tip „business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
10. date statistice – date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter general

VIVO! Cluj-Napoca poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastră şi dacă ni le furnizaţi voluntar.
Formularul de înregistrare “newsletter” prezentat pe site-ul www.vivo-cluj.com cere informaţii prin care puteţi fi identificat sau prin care vă putem contacta în legătură cu serviciile şi promoţiile noastre, acestea fiind din categoria datelor cu caracter personal.
Formularul de închiriere spaţii prezentat pe site-ul www.vivo-cluj.com cere informaţii prin care puteţi fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip „business contact”.
Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:
• Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
• Pentru a livra servicii precum buletinele de ştiri, evenimentele sau produsele pe care le-aţi cerut sau achiziţionat.
• Pentru a ne ajuta să creăm şi să publicăm conţinutul cel mai relevant pentru dvs.
• Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului. VIVO! Cluj-Napoca colectează informaţii şi le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul Site-ului, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. VIVO! Cluj-Napoca poate folosi în cadrul Site-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:
• Pentru a îmbunătăţi securitatea accesului.
• Pentru a îmbunătăţi uzabilitatea şi a vă furniza un serviciu cât mai bun. În diferite secţiuni din Site se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns şi mesajul dumneavoastră este reţinut pentru referinţe viitoare în cazul în care decideţi să ne contactaţi din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail şi numele furnizat intră în categoria datelor tip „business contact” iar VIVO! Cluj-Napoca le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terţi, având acceptul dumneavoastră. VIVO! Cluj-Napoca poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale VIVO! Cluj-Napoca şi ale site-urilor sale web, sau (c) acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice. Atunci când suntem solicitaţi să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării. VIVO! Cluj-Napoca nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.

Utilizarea datelor statistice şi datelor anonime
VIVO! Cluj-Napoca poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:
• realizării de analize/rapoarte;
• realizării de informări;
• publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către VIVO! Cluj-Napoca.

Securitatea datelor colectate
VIVO! Cluj-Napoca utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor/colaboratorilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.
Serverele pe care Site-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic şi la distanţă limitată, fiind instalate în incinte adecvate tehnic şi din punct de vedere al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, atunci şi dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Politica cookie
Ce sunt cookies
Cookies sunt fişiere mici ce sunt descărcate în calculatorul dumneavoastră pentru a vă îmbunătăţi experiența.
Dezactivează cookies
Poți preveni descărcarea de cookies cu ajutorul setărilor din browser (vezi în browser secţiunea de Ajutor). Fiţi atenţi că dezactivând cookies funcţionalitatea acestui website şi a multor website-uri ce utilizaţi va fi afectată. Dezactivarea de cookies va duce şi la dezactivarea unor anumite funcţionalităţi de pe acest website. De aceea este recomandat să nu le dezactivaţi.
Cookies ce le setăm
Acest website oferă servicii de abonare newsletter sau email şi cookies sunt utilizate să îşi amintească dacă sunteţi deja înregistrat sau să arate anumite notificări ce sunt valide numai pentru utilizatorii abonaţi.
Cookies externe
Acest website foloseşte Google Analytics, care este una dintre cele mai răspândite şi de încredere soluţii de analiză, pentru a ne ajuta să înţelegem cum utilizaţi acest website şi cum să vă îmbunătăţim experienţa. Aceste cookies pot urmări cât timp petreceţi pe website şi ce pagini vizitaţi ca să continuăm să producem conţinut captivant.
Pentru mai multe informaţii despre Google Analytics cookies vizitaţi pagina oficială Google Analytics.

Drepturile utilizatorilor site-ului
• Dreptul de acces la date – Utilizatorii pot obţine confirmarea faptului că datele personale furnizate sunt sau nu prelucrate de către VIVO! Cluj-Napoca.
• Dreptul de intervenţie asupra datelor- Utilizatorii pot obţine rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau a căror prelucare nu este conformă cu dispoziţiile legale.
• Dreptul de opoziţie- Utilizatorii pot formula o opoziţie întemeiată cu privire la procesarea datelor cu caracter personal sau dezvăluirea acestora unor terţi.
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – Utilizatorii pot obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice împotriva lor şi care este adoptată exclusiv în urma prelucrării unor date cu carater personal, îndeplinind condiţiile prevăzute în legea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
• Dreptul de a vă adresa justiţiei – Utilizatorii pot înainta demersuri în justiţie dacă prin prelucrarea datelor cu caracter personal de către VIVO! Cluj-Napoca se aduce atingere vreunui drept protejat prin reglementări legale. Drepturile utilizatorilor se exercită prin depunerea unei cereri scrise, datate şi semnate către Biroul de Informaţii al VIVO! Cluj-Napoca.
Drepturile utilizatorilor se exercită prin depunerea unei cereri scrise, datate şi semnate către Biroul de Informaţii al VIVO! Cluj-Napoca.

Legături externe
Site-ul poate conţine legături spre alte website-uri, în afara controlului VIVO! Cluj-Napoca, website-uri care credem că le veţi găsi utile. Dacă accesaţi aceste linkuri veţi accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidenţialitate diferită de VIVO! Cluj-Napoca.
Impunerea acestei Politici de Confidenţialitate
Dacă aveţi întrebări legate de Politica de Confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către VIVO! Cluj-Napoca şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi.

Termeni şi condiţii de utilizare
Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Termeni şi condiţii de utilizare (secţiunea de mai sus) care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislaţie
Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. In caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul S.C. POLUS TRANSILVANIA CI S.A. In cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul S.C POLUS TRANSILVANIA CI S.A.

Contact
S.C POLUS TRANSILVANIA CI S.A.
Comuna Floreşti, Jud. Cluj,
Str. Avram Iancu, nr. 492-500
Cod Poştal 407280, Romania
Tel: +40-364-413-422
Fax: +40-364-413-424
Email: cluj-napoca@vivo-shopping.com
Ultima actualizare: 18 noiembrie 2016

Politica media

 Scopul instituirii unei politici proprii a POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTIŢII SA în ce priveşte relaţia cu presa este asigurarea desemnării persoanelor de contact pentru interacţiunea cu membri mass-media şi delimitarea răspunderilor şi standardelor incidente în cazul practicilor de promovare, marketing, comunicare şi relaţii cu publicul.
Polus Transilvania Companie de Investiţii SA (denumită în continuare VIVO! Cluj-Napoca) îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza prezenta secţiune, fără notificări prealabile.

Aplicabilitate

Procedurile detaliate în prezenta secţiune se aplică în totalitate pentru obţinerea acordurilor de utilizare a spaţiului aflat în proprietatea VIVO! Cluj-Napoca, incluzând incinta şi parcarea centrului comercial, în scopul desfăşurării activităţilor mass-media.

Definiţii
• activităţi mass-media = orice activităţi realizate prin mijloace şi modalităţi tehnice ce au ca rezultat materiale foto, video, audio sau scrise, ce au drept scop informarea şi influențarea opiniei publice, prin intermediul radio, televiziune, presă scrisă, internet sau alte mijloace de comunicare în masă.
Proceduri
În vederea aprobării desfăşurării activităţilor mass-media în spaţiul aflat în proprietatea VIVO! Cluj-Napoca, se va adresa o cerere departamentului de comunicare al centrului comercial, folosind următoarele date de contact:

Biroul de presă VIVO! Cluj-Napoca
Email – marketing_cluj@vivo-shopping.com
Telefon: +40 731 20 27 91

Solicitările vor fi formulate cu cel puţin 24 ore anterior desfăşurării activităţii mass-media şi vor conţine informaţii referitoare la scopul şi durata activităţii, precum şi o descriere a modului de desfăşurare al acesteia.
Răspunsul la aceste solicitări va fi oferit, în funcţie de complexitate, în maximum 24 de ore de la primirea lor, prin intermediul unui email de informare care va conţine motivele de refuz a aprobării desfăşurării activităţilor pentru care s-a formulat cererea. De asemenea, răspunsul va oferi şi informaţii referitoare la orice demersuri ulterioare ce trebuie efectuate în vederea desfăşurării activităţii.
Pentru realizarea de materiale foto, video, sau scrise, ce au ca scop intervievarea clienţilor sau angajaţilor companiilor ce îşi desfăşoară activitatea în incinta centrului comercial, jurnalişții au obligaţia, pe lângă solicitarea aprobării, de a prezenta departamentului de comunicare al centrului comercial întrebările cuprinse în respectivul interviu. În plus, deoarece VIVO! Cluj-Napoca susţine protejarea imaginii clienţilor şi angajaţilor companiilor ce îşi desfăşoară activitatea în incinta centrului comercial VIVO! Cluj-Napoca, jurnaliştii au obligaţia de a solicita acordul acestora pentru a fi intervievaţi/fotografiaţi/filmaţi. Apelăm astfel la buna credinţă a membrilor mass media, pentru respectarea drepturilor la libera exprimare, viaţă privată, demnitate şi propria imagine a persoanelor vizate.

Răspunderi
Orice activitate mass-media desfăşurată fără consimţământul departamentului de comunicare al centrului comercial, atrage după sine sancţiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Membri mass-media sau persoanele care desfăşoară activităţi mass-media în incinta VIVO! Cluj-Napoca, îşi asumă răspunderea pentru desfăşurarea acestora, precum şi pentru conţinutul materialelor informative realizate în urma acestor activităţi.
Membri mass-media sau persoanele care desfăşoară activităţi mass-media în incinta VIVO! Cluj-Napoca, îşi asumă răspunderea pentru desfăşurarea acestora, precum şi pentru conţinutul materialelor informative realizate în urma acestor activităţi.
Prezenta secţiune se completează cu prevederile din cadrul secţiunilor Politica de confidenţialitate şi Termeni de utilizare.

Interesat de una din locațiile noastre?

Suntem aici să îți recomandăm!

VIVO! Cluj-Napoca

VIVO! este o marcă IMMOFINANZ AG

În spatele brand-ului VIVO! stă o companie imobiliară de succes cu experiență extinsă în centre comerciale.


Proprietarul

IMMOFINANZ este un grup imobiliar comercial care își concentrează activitatea pe segmentele de retail și birouri în șapte pieţe principale din Europa: Austria, Germania, Cehia, Slovacia, Ungaria, România și Polonia. Principala activitate a IMMOFINANZ include managementul și dezvoltarea de proprietăți. Mărcile STOP SHOP (retail), VIVO! (retail) și myhive (office) reprezintă puncte centrale puternice pentru aceste activități și susțin calitatea și serviciile. Grupul deține un portofoliu imobiliar de aproximativ 4,5 miliarde de euro, ce cuprinde peste 210 de proprietăți. IMMOFINANZ este listată la bursele de valori din Viena (fiind inclusă în indicele ATX – Austrian Traded Index) și din Varșovia. Pentru mai multe informații accesați: http://www.immofinanz.com

IMMOFINANZ AG și-a actualizat Politica privind modulele cookie. Utilizăm module cookie pentru a vă garanta cea mai bună experiență pe pagina noastră de internet. Acest fapt se aplică și în cazul modulelor cookie de pe paginile de internet ale unor furnizori terți, în ceea ce privește rețele de socializare, reclamele și analizele. Astfel de module cookie ale unor furnizori terți pot urmări utilizarea paginii de internet de către dumneavoastră. De asemenea, atât noi, cât și partenerii noștri utilizăm module cookie pentru a permite o evaluare statistică. Informații suplimentare puteți găsi aici.
Permiteți modulele cookie Dezactivați modulele cookie