Banca Transilvania

Banca Transilvania® se numără printre primele instituţii bancare din România, în funcţie de active. Are capital privat majoritar românesc, iar Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care deţine 15% din capitalul social, este acţionar semnificativ.

BT este o instituţie financiară cu reprezentare naţională, având peste 500 de unităţi şi aproximativ 6.000 de angajaţi. Conform unui studiu realizat în 2008, Banca Transilvania® se numără printre cele mai cunoscute 10 branduri româneşti. Este prima instituţie bancară din România cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în anul 1997.

Activitatea Băncii Transilvania® este organizată pe patru linii principale de afaceri – persoane fizice, IMM, companii mari, respectiv Divizia pentru Medici – pentru care banca are produse şi servicii specifice, precum şi un personal dedicat.


Transilvania® Bank is among the first banking institutions from Romania, from the assets point of view. It has a majority of private capital and the European Bank for Reconstruction and Development that holds 15% of the nominal share capital is a significant shareholder.

BT is a financial institution with national representation, with more than 500 units and approximately 6.000 employees. According to a research carried out in 2008 Transilvania® Bank is among the most famous 10 Romanian brands. It is the first banking institution from Romania listed at the Bucharest Stock Exchange (BVB), in 1997.

The activity of Transilvania® Bank is organized on four main business lines – natural persons, IMMs (Small and Medium Sized Enterprises), big companies, respectively the Division for Doctors – for whom the bank has specific products and services, as well as a dedicated staff.Orar
  • Luni - Duminică 10:00 - 19:00
Floor 0