Karta Stałego Klienta Czasu na Herbatę
wydawana jest Klientom
w salonie Czas na Herbatę
• Karta upoważnia do wielokrotnego
uzyskania rabatu na produkty w salonie
Czas na Herbatę:
10% na wszystkie herbaty
5% na pozostały asortyment
• Karta nie jest imienna
• Więcej szczegółów dostępnych jest w
Regulaminie dostępnym w salonie