Za nákup ve VIVO! květinová výzdoba ZDARMA!

Nakupte během 27. - 28. 5. 2022, alespoň za 600 Kč a vyrobte si u nás jarní květinovou dekoraci!

 

Zhotovíte jí ve stánku nedaleko hlavního vchodu, otevřený bude od 10 do 18 hod. Tam také předložte max. 2 účtenky s datem akce v celkové minimálné hodnotě 600 Kč.

 

Nabídka platí do vyčerpání zásob a nevztahuje se na nákupy v hypermarketu Albert, tabáku, České poště, směnárně, automyčce, Zásilkovně a lékárně Dr. Max. Kompletní pravidla najdete na vivo-hostivar.cz.

 

KOMPLETNÍ PODMÍNKY AKCE

Úplná pravidla a podmínky akce „Květinová dekorace zdarma“ dále jen („AKCE“) ve VIVO! HOSTIVAŘ.

Pořadatelem a organizátorem akce je SBF Development s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 854/14, PSČ 110 00, IČO: 62417720, DIČ: CZ62417720, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32349.
Akce probíhá od 27. 5. – 28. 5. 2022 („trvání akce“) v obchodním centru VIVO! Hostivař, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10 (dále jen „VIVO!“) nebo do rozdání plánovaného počtu.

• Zákazník při předložení účtenky (maximálně 2 ks) v hodnotě přesahující 600,- Kč z kamenných obchodů VIVO! Hostivař (nevztahuje se na nákupy v hypermarketu Albert, tabáku, České poště, směnárně, automyčce, Zásilkovně a lékárně Dr. Max) má nárok na vyzvednutí 1 dárku.


• Pro akci jsou platné účtenky získané v době trvání akce.


  • Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci a všichni zaměstnanci nájemců OC VIVO! Hostivař a i všech spolupracujících agentur (např. M2C). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.

    Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s touto akcí. Nárok na dárek nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
    Vymáhání soudní cestou je ve smyslu ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů vyloučeno. Pokud si zákazník dárek nevyzvedne ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost obdržet „dárek“ zaniká.


Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.