Ve VIVO! rozdáváme lístky do kina zdarma!

Když nakoupíte v obchodním centru VIVO! Hostivař alespoň za 900 Kč, dáme Vám vstupenku do multiplexu Premiere Cinemas zdarma.

 

Účtenky vyměňte za dárkovou poukázku na pokladnách kina od 8.8.2022 do 11.9.2022 od 14 do 21 hod., poukázku je možné uplatnit do 31. 10. 2022.

 

Účtenky je možné sčítat, akceptujeme však max. dvě. Nabídka platí do vyčerpání zásob, neakceptujeme nákupy v hypermarketu Albert.

KOMPLETNÍ PODMÍNKY AKCE

Úplná pravidla a podmínky akce „ROZDÁVÁME LÍSTKY DO KINA“ dále jen („AKCE“) ve VIVO! HOSTIVAŘ.

Pořadatelem a organizátorem akce je SBF Development s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 854/14, PSČ 110 00, IČO: 62417720, DIČ: CZ62417720, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32349.
Akce probíhá od 8. 8. – 11. 9. 2022 („trvání akce“) v obchodním centru VIVO! Hostivař, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10 (dále jen „VIVO!“) nebo do rozdání plánovaného počtu.

• Zákazník při předložení účtenky (účtenky lze sčítat maximálně 2) v hodnotě přesahující 900,- Kč z kamenných obchodů VIVO! Hostivař (nevztahuje se na nákupy v hypermarketu Albert) má nárok na vyzvednutí 1 dárku.

• Pro akci jsou platné účtenky získané v době trvání akce.


  • Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci a všichni zaměstnanci nájemců OC VIVO! Hostivař a i všech spolupracujících agentur (např. M2C). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.

    Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s touto akcí. Nárok na dárek nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
    Vymáhání soudní cestou je ve smyslu ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů vyloučeno. Pokud si zákazník dárek nevyzvedne ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost obdržet „dárek“ zaniká.


Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.