Středa 19 prosinec 2018 - Neděle 23 prosinec 2018

VIVO! Rozdává vánoční kapry zdarma

Nakupte v obchodním centru VIVO! Hostivař od 19. do 23. 12. zboží v hodnotě min. 1 500 Kč a jako dárek od nás dostanete 1 ks vánočního kapra (2 kg). K vyzvednutí bude pro vás připravený ve stánku u hlavního vchodu od 10 do 20 hod. Účtenky s datem akce je možné i sčítat, akceptujeme však maximálně dvě. Nabídka platí do vyprodání zásob.

Akce se vztahuje pouze na nákupy v obchodním centru VIVO! Hostivař uskutečněné v termínu konání akce. Nevztahuje se na nákupy v hypermarketu Albert, tabáku, České poště, směnárně a lékárně Dr. Max.

Přejeme veselé Vánoce a pohodové nakupování.


Kompletní pravidla akce:

Úplná pravidla a podmínky akce „Kapr za váš nákup“ dále jen („AKCE“) ve VIVO! HOSTIVAŘ

Pořadatelem a organizátorem akce je SBF Development s.r.o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 248/30, PSČ 150 00, IČO: 62417720, DIČ: CZ62417720, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32349.

Akce probíhá ode dne 19/12/2018 do dne 23/12/2018 („trvání akce“) ve venkovním prostoru před hlavním vchodem VIVO! Hostivař, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10 (dále jen „VIVO! HOSTIVAŘ“) nebo do vyprodání zásob.

Pravidla akce:
• Zákazníci sbírají účtenky za nákupy v obchodech VIVO! HOSTIVAŘ a po dobu trvání akce mají možnost získat kapra zdarma za jejich nákup. Každá účtenka bude při výdeji označena a není možné ji použít opakovaně.

• Zákazník za nákup nad 1.500,-Kč obdrží jednoho kapra (2kg kapra 1. jakosti).

• Zákazník při předložení účtenek (maximálně 2 ks) v hodnotě přesahující 1.500,- Kč z kamenných obchodů VIVO! Hostivař (mimo hypermarket Albert, tabák, Česká pošta, Směnárna a Lékárna Dr.Max) má nárok po vyplnění kuponu na vyzvednutí kapra u promo stánku VIVO! Hostivař, který je umístěn u hlavního vchodu.

• Kapři nejsou směnitelné za peníze a pro převzetí kapra je účastník povinen vyplnit předložený kupon s tím, že umožní pořadateli si zapsat číslo účtenky a obchod, ve kterém nákup pořídil.

• Pro akci jsou platné účtenky získané v době trvání akce a účtenky lze sčítat max. počet kusů je však 2.

• Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci.

• V soutěži je možné uplatnit pouze účtenky datované v termínu 19. 12. – 23. 12. 2018

• Podmínkou k získání kapra je vyplnění kuponu platnými údaji, kdy zákazník dává souhlas k využití Vašich osobních údajů k marketingovým účelům obchodního centra Park Hostivař

Výdejní stánek: Po - Ne 10:00 - 20:00 hod

Na získání kapra není právní nárok.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s výhrami nebo dárky z této akce. Výhry ani dárky nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
Vymáhání výhry nebo dárku soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, vyloučeno. Pokud si výherce výhru nebo dárek nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru nebo dárek zaniká.
Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.
Účastí na akci dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Účastí na akci dává účastník rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na soutěžním kupónu pořadatelem coby správcem osobních údajů po dobu 10 let od skončení akce za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.
Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora i všech spolupracujících agentur (např. M2C), společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyřazeni tedy i zaměstnanci dlouhodobých nájemců obchodního centra VIVO! HOSTIVAŘ. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká cena se neodevzdá.