Pondělí 16 prosinec 2019 - Úterý 24 prosinec 2019

NAKUPTE DÁRKY, MY VÁM JE ZABALÍME


Nakupte v obchodním centru VIVO! Hostivař alespoň za 1 000 Kč a my Vám pomůžeme lépe zvládnout předvánoční shon – dva dárky zakoupené u nás Vám zabalíme zdarma. Zastavte se v přízemí ve stánku u hlavního vchodu 16.–23. 12. od 10 do 18 hod. nebo 24. 12. od 9 do 12 hod.

Účtenky za nákupy uskutečněné v období 14.–24. 12. je možné sčítat, akceptujeme však max. tři. Akce se nevztahuje na účtenky z hypermarketu Albert, České pošty a směnárny Tourist centrum. Zabalíme Vám dárky s max. rozměry 80 × 35 × 15 cm. Zabalit není možné živá zvířata, špičaté, ostré nebo mimořádně neforemné předměty.

Užijte si veselé Vánoce a příjemné nakupování.

Kompletní pravidla akce:

Úplná pravidla a podmínky akce „Balící služby“ dále jen („AKCE“) ve VIVO! HOSTIVAŘ

Pořadatelem a organizátorem akce je SBF Development s.r.o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 248/30, PSČ 150 00, IČO: 62417720, DIČ: CZ62417720, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32349.

Akce probíhá ode dne 16/12/2019 do dne 24/12/2019 („trvání akce“) ve venkovním prostoru před hlavním vchodem VIVO! Hostivař, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10 (dále jen „VIVO! HOSTIVAŘ“) nebo do vyprodání zásob.

Pravidla akce:
• Zákazníci sbírají účtenky za nákupy v obchodech VIVO! HOSTIVAŘ a po dobu trvání akce mají možnost využít balící službu za jejich nákup. Každá účtenka bude při výdeji označena a není možné ji použít opakovaně na balící službu.

• Zákazník za nákup nad 1.000,-Kč si může nechat zabalit až 2 dárky.
• Zákazník při předložení účtenek (maximálně 3 ks) v hodnotě přesahující 1.000,- Kč z kamenných obchodů VIVO! Hostivař (mimo hypermarket Albert, tabák, Česká pošta, Směnárna) má nárok po vyplnění kuponu na zabalení dárku u balícího stánku, který je umístěn u hlavního vchodu.

• Balící služba není směnitelná za peníze a pro zabalení dárků je účastník povinen vyplnit předložený kupon s tím, že umožní pořadateli si zapsat číslo účtenky a obchod, ve kterém nákup pořídil.

• Pro akci jsou platné účtenky získané v době od 14. 12. do 24. 12. a účtenky lze sčítat max. počet kusů je však 3.

• Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci.

• Podmínkou k využití balící služby je vyplnění kuponu platnými údaji, kdy zákazník dává souhlas k využití Vašich osobních údajů k marketingovým účelům obchodního centra VIVO! Hostivař.

Na získání balící služby není právní nárok.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s využitím balící služby. Nárok na balící službu nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
Vymáhání balící služby soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, vyloučeno. Pokud zákazník balící službu nevyužije ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat tuto službu zaniká.
Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.
Účastí na akci dává účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Účastí na akci dává účastník rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na soutěžním kupónu pořadatelem coby správcem osobních údajů po dobu 10 let od skončení akce za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.
Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora i všech spolupracujících agentur (např. M2C), společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyřazeni tedy i zaměstnanci dlouhodobých nájemců obchodního centra VIVO! HOSTIVAŘ. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká cena se neodevzdá.