Pondělí 16 červenec 2018 - Neděle 19 srpen 2018

Nakupte a vyhrajte nafukovací donut

Nakupte od 16. 7. do 19. 8. ve VIVO! Hostivař alespoň za 200 Kč a vyhrajte nafukovací donut. Stačí vyplnit kupon, který dostanete k nákupu a vhodit ho do označeného losovacího boxu v -1. patře u Informací. Každé pondělí v 10 hod. vylosujeme 10 výherců módních donutů.
Soutěž se nevztahuje na nákupy v hypermarketu Albert.

Kompletní pravidla soutěže:
Úplná pravidla a podmínky akce „Donut za váš nákup“ dále jen („AKCE“) ve VIVO! HOSTIVAŘ

Pořadatelem a organizátorem akce je SBF Development s.r.o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 248/30, PSČ 150 00, IČO: 62417720, DIČ: CZ62417720, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32349.
Akce probíhá ode dne 16/7/2018 do dne 19/8/2018 („trvání akce“) v obchodním centru VIVO! Hostivař, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10 (dále jen „VIVO! HOSTIVAŘ“) nebo do vyprodání zásob.

Pravidla akce:
• Zákazníci sbírají účtenky za nákupy v obchodech VIVO! HOSTIVAŘ a po dobu trvání akce mají možnost vyhrát nafukovací donut zdarma za jejich nákup. Každá účtenka může být použita pouze jednou.

• Zákazník může vyplnit více soutěžních kuponů pro jedno losování, pokud ke každému soutěžnímu kuponu náleží jedna účtenka (např. 5 účtenek = 5 soutěžních kuponů)

• Zákazník za nákup nad 200,-Kč ve VIVO! Hostivař mimo hypermarket Albert může vyplnit soutěžní kupon, který vhodí do losovacího boxu. Každé pondělí v 10:00 hod. bude vylosováno 10 výherců. Po vylosování výherců bude soutěžní box vyprázdněn.

• Losovací box je umístěn v -1. patře vedle Informací.

• Donut není směnitelný za peníze a pro převzetí výhry je účastník povinen vyplnit soutěžní kupon s tím, že umožní pořadateli si zapsat číslo účtenky a obchod, ve kterém nákup pořídil. Pro vyzvednutí výhry je zákazník povinen se prokázat účtenkou, na které bude číslo vyplněné na soutěžním kuponu.

• Pro akci jsou platné účtenky získané v době trvání akce a účtenky nelze sčítat.

• Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci.
• v soutěži je možné uplatnit pouze účtenky datované v termínu 16. 7. – 19. 8. 2018
• podmínkou k získání donutu je vyplnění kuponu platnými údaji, kdy zákazník dává souhlas k využití Vašich osobních údajů k marketingovým účelům obchodního centra VIVO! Hostivař a pořízení fotografií pro Facebook VIVO! Hostivař


Na získání donutu není právní nárok.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s výhrami nebo dárky z této akce. Výhry ani dárky nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
Vymáhání výhry nebo dárku soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, vyloučeno. Pokud si výherce výhru nebo dárek nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru nebo dárek zaniká.
Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.
Účastí na akci dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Účastí na akci dává účastník rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na soutěžním kupónu pořadatelem coby správcem osobních údajů po dobu 10 let od skončení akce za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.
Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora i všech spolupracujících agentur (např. M2C), společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyřazeni tedy i zaměstnanci dlouhodobých nájemců obchodního centra VIVO! HOSTIVAŘ. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká cena se neodevzdá.