Pondělí 16 září 2019 - Neděle 29 září 2019

K NÁKUPU NAD 1 000 KČ McMENU ZDARMA

Nakupte v obchodním centru VIVO! Hostivař od 16. 9. do 29. 9. 2019 zboží min. za 1 000 Kč a jako odměnu od nás dostanete McMenu dle vlastního výběru. Účtenky je možné i sčítat, akceptujeme však maximálně dva kusy. Na jednu účtenku za nákup více než 1 000 Kč si můžete vyzvednout pouze jedno menu. Za tři účtenky, kdy je každá v hodnotě nad 1 000 Kč, si můžete vyzvednout tři McMenu.

Akce se vztahuje pouze na nákupy v obchodním centru VIVO! Hostivař uskutečněné v termínu konání akce. Akce se nevztahuje na sezónní nabídku v McDonald´s ani na nákupy v hypermarketu Albert.

Vyplňte kupon a vyzvedněte si Vaše McMenu v provozovně McDonald’s v 0. patře OC VIVO! Hostivař každý den od 10:30 do 21:00.

Přejeme příjemnou zábavu a dobrou chuť.

Kompletní pravidla:
Úplná pravidla a podmínky akce „McMenu za váš nákup“ dále jen („AKCE“) ve VIVO! HOSTIVAŘ

Pořadatelem a organizátorem akce je SBF Development s.r.o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 248/30, PSČ 150 00, IČO: 62417720, DIČ: CZ62417720, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32349.
Akce probíhá ode dne 1/9/2019 do dne 16/9/2019 („trvání akce“) v obchodním centru VIVO! Hostivař, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 10 (dále jen „VIVO!“) nebo do vyprodání zásob.

• Zákazníci sbírají účtenky za nákupy v obchodech VIVO! a po dobu trvání akce mají možnost získat McMenu dle vlastního výběru zdarma za jejich nákup. Každá účtenka bude při výdeji označena a není možné ji použít opakovaně.

• Zákazník za nákup nad 1.000,-Kč obdrží jedno McMenu dle vlastního výběru: McMenu Big Mac, McMenu McChicken, McMenu Filet -O- Fish, McMenu 6ks Chicken McNuggets, McMenu McRoyal, McMenu Chicken Strips, McMenu Crispy Chicken Wrap, McMenu Grilled Chicken Wrap.
Nabídka se nevztahuje na:
McMenu Big Tasty bacon, McMenu Double Big Tasty bacon, HappyMeal a na sezónní nabídku – do 22. 9. McMenu Clubhouse a od 23. 9. McMenu Maestro.

• Zákazník při předložení účtenek (maximálně 2 ks) v hodnotě přesahující 1.000,- Kč z kamenných obchodů VIVO! Hostivař (mimo hypermarket Albert) má nárok po vyplnění kuponu na vyzvednutí McMenu dle vlastního výběru v provozovně McDonald’s v 0. patře OC VIVO! Hostivař.

• McMenu není směnitelné za peníze a pro převzetí McMenu je účastník povinen vyplnit předložený kupon s tím, že umožní pořadateli si zapsat číslo účtenky a obchod, ve kterém nákup pořídil.

• Pro akci jsou platné účtenky získané v době trvání akce a účtenky lze sčítat max. počet kusů je však 2.

• Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci a všichni zaměstnanci nájemců OC VIVO! Hostivař.

• V akci je možné uplatnit pouze účtenky datované v termínu 16. 9. – 29. 9. 2019.

Na získání McMenu není právní nárok.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s výhrami nebo dárky z této akce. Výhry ani dárky nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
Vymáhání výhry nebo dárku soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, vyloučeno. Pokud si výherce výhru nebo dárek nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru nebo dárek zaniká.
Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.
Účastí na akci dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Účastí na akci dává účastník rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na soutěžním kupónu pořadatelem coby správcem osobních údajů po dobu 10 let od skončení akce za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.
Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora i všech spolupracujících agentur (např. M2C), společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyřazeni tedy i zaměstnanci dlouhodobých nájemců obchodního centra VIVO! HOSTIVAŘ. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.